Ammattikasvattajien ja vanhempien Kasvatuskonsultaatio

Tutkimusten mukaan ammattikasvattajat ja vanhemmat hyötyvät ennen kaikkea konkreettisesta tuesta kasvatustyössään. Kasvatuskonsultaatiossa tuki voidaan tuoda fyysisesti juuri siihen ympäristöön, jossa sitä kaivataan. Keskeistä on se, että kasvatuskonsultaatioiden aikana pysähdytään tukea vaativan tilanteen äärelle kokonaisuutena. Konsultaation avulla tuetaan aikuisen vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.

Ammattikasvattajien ja vanhempien Kasvatuskonsultaatio

Tutkimusten mukaan ammattikasvattajat ja vanhemmat hyötyvät ennen kaikkea konkreettisesta tuesta kasvatustyössään. Kasvatuskonsultaatiossa tuki voidaan tuoda fyysisesti juuri siihen ympäristöön, jossa sitä kaivataan. Keskeistä on se, että kasvatuskonsultaatioiden aikana pysähdytään tukea vaativan tilanteen äärelle kokonaisuutena. Konsultaation avulla tuetaan aikuisen vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.

Tukea haastaviin kasvatustilanteisiin

Kasvatuskonsultaatio on tehokas tukikeino ongelmallisissa kasvatustilanteissa. Usein nämä tilanteet ovat luonteeltaan niin monisyisiä, että toimivien ratkaisujen löytäminen edellyttää asian tarkastelua uudesta näkökulmasta. Kasvatuskonsultaatioissa kartoitetaan niitä syitä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat hankalien tilanteiden taustalla. Tilanteita lähestytään ratkaisukeskeisesti. Kasvatuskonsultaatiossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi arjen struktuuriin, vuorovaikutukseen sekä ohjeiden ja palautteen antamiseen.

Kasvatustilanne

Tukea haastaviin kasvatustilanteisiin

Kasvatustilanne

Kasvatuskonsultaatio on tehokas tukikeino ongelmallisissa kasvatustilanteissa. Usein nämä tilanteet ovat luonteeltaan niin monisyisiä, että toimivien ratkaisujen löytäminen edellyttää asian tarkastelua uudesta näkökulmasta. Kasvatuskonsultaatioissa kartoitetaan niitä syitä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat hankalien tilanteiden taustalla. Tilanteita lähestytään ratkaisukeskeisesti. Kasvatuskonsultaatiossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi arjen struktuuriin, vuorovaikutukseen sekä ohjeiden ja palautteen antamiseen.

Kasvatuskonsultaatio räätälöidään yksilöllisesti

Jokainen aikuinen, lapsi, ja siten myös kasvatustilanne on ainutlaatuinen. Tästä syystä kasvatuskonsultaatioiden määrä ja rakenne suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Kasvatuskonsultaatio voi sisältää vain yhden tapaamisen, tai niitä voidaan järjestää useampia. Kasvatuskonsultaatio koostuu toiminnan havainnoinnista ja palautekeskustelusta. Liisa voi tulla myös konkreettiseksi tueksi itse kasvatustilanteisiin, jolloin vinkkejä on helppo antaa täysin reaaliajassa.

Kasvatuskonsultaatio räätälöidään yksilöllisesti

Jokainen aikuinen, lapsi, ja siten myös kasvatustilanne on ainutlaatuinen. Tästä syystä kasvatuskonsultaatioiden määrä ja rakenne suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Kasvatuskonsultaatio voi sisältää vain yhden tapaamisen, tai niitä voidaan järjestää useampia. Kasvatuskonsultaatio koostuu toiminnan havainnoinnista ja palautekeskustelusta. Liisa voi tulla myös konkreettiseksi tueksi itse kasvatustilanteisiin, jolloin vinkkejä on helppo antaa täysin reaaliajassa.

Kasvatuskonsultaatiopalauteet

”Liisa auttoi meitä näkemään esiopetusryhmässämme asioita aivan uudesta perspektiivistä, antoi arjen välineitä tilanteiden rauhoittamiseen, oppimisympäristöön liittyviä kehittämisideoita, sekä neuvoja siitä kuinka ryhmän tavoitteita tulisi asettaa. Parasta oli kun hän neuvoi meitä heti suoraan oikeassa hetkessä. Liisa luotsasi meitä lämpimästi ja rakentavasti eteenpäin, ja löysi työskentelystämme niitä helmiä sekä kehittämiskohteita.”

”Meidän koko tiimi oli rankan syksyn jäljiltä aivan uupunut lapsiryhmän jatkuvaan rauhattomuuteen ja usein toistuviin vaikeisiin tilanteisiin. Konsultaatiosta saimme konkreettisia ohjeita siihen, miten toimintaa kannattaisi jatkossa toteuttaa. Muutoksia tehtiin paitsi päivän rytmiin ja ryhmäjakoihin, myös aikuisten tapaan ohjata ja antaa palautetta. Minä löysin kipinän uudelleen työhöni ja harkitsen jopa opiskelua varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.”

”Voimakastahtoisen lapsen vanhempana koin usein riittämättömyyttä äitinä. Miksi minun lapseni ei usko minua? Miksi minun lapseni kiukkuaa niin usein? Tietokoneen välityksellä tapahtunut etäkonsultaatio oli vaivatonta järjestää ja sain tuosta tunnista enemmän kuin olisin osannut odottaakaan. Minun oli tärkeää kuulla, että tein monet asiat ihan oikein, ja että lapseni voimakastahtoisuus onkin itse asiassa vahvuus! Konkreettisten ohjeiden avulla arkemme on helpottunut, ja ennen kaikkea osaan nyt itse katsoa asioita uudesta näkökulmasta.”