Kasvusto-kasvatuskoulutus-varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus
Kasvusto / Kasvatuskonsultointi

Ammattikasvattajien ja vanhempien

Kasvatuskonsultaatio

Tutkimusten mukaan ammattikasvattajat ja vanhemmat hyötyvät ennen kaikkea konkreettisesta tuesta kasvatustyössään. Kasvatuskonsultaatiossa tuki voidaan tuoda fyysisesti juuri siihen ympäristöön, jossa sitä kaivataan. Keskeistä on se, että kasvatuskonsultaatioiden aikana pysähdytään tukea vaativan tilanteen äärelle kokonaisuutena.

Konsultaatio tuo esille kasvattajan vahvuudet

Kasvatuskonsultaatioiden tarkoituksena on löytää ja hyödyntää aikaisempaa tehokkaammin aikuisen omia henkilökohtaisia vahvuuksia kasvatustyössä. Kasvatustyötä tehdään ennen kaikkea omalla persoonalla niin ammatillisesti kuin vanhempanakin.

Meistä jokaisella on paljon vahvuuksia, jotka tukevat kasvatustyötämme. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen voi olla hankalaa. Kasvatuskonsultaatiossa opitaan hyödyntämään näitä vahvuuksia aikaisempaa paremmin. Konsultaatioiden avulla voidaan tukea esimerkiksi kasvattajan vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. Kasvatuskonsultaatio sopii siten erinomaisesti kaikille kasvattajuutensa kehittämisestä kiinnostuneille, eikä vain ongelmallisiin kasvatustilanteisiin.

Tukea ongelmallisiin kasvatustilanteisiin

Kasvatuskonsultaatio on tehokas tukikeino ongelmallisissa kasvatustilanteissa. Usein ongelmalliset tilanteet ovat luonteeltaan niin monisyisiä, että toimivien ratkaisujen löytäminen edellyttää asian tarkastelua uudesta näkökulmasta. Kasvatuskonsultaatioissa kartoitetaan niitä syitä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat hankalien tilanteiden taustalla.

 

Tämän jälkeen tilanteita lähestytään ratkaisukeskeisesti. Tavoitteena on löytää juuri kyseiselle aikuiselle ja lapselle tai lapsiryhmälle toimiva ratkaisu. Kasvatuskonsultaatiossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi arjen struktuuriin, vuorovaikutukseen sekä ohjeiden ja palautteen antamiseen.

Kasvatuskonsultaatiota sinun tarpeisiisi

Jokainen kasvattaja, lapsi ja siten myös kasvatustilanne on ainutlaatuinen. Tästä syystä kasvatuskonsultaatioiden määrä ja rakenne suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Kasvatuskonsultaatio aloitetaan tilanteen arvioinnilla, jossa kartoitetaan ongelmien taustoja ja esiintymistä arjessa. Arvioinnin jälkeen katse siirretään eteenpäin kohti ratkaisuja.

Kasvatuskonsultaatio voidaan toteuttaa asiakkaan toiveista riippuen eri tavoilla. Konsultaatio voidaan käydä keskustellen tai kasvatuskonsultti voi tulla konkreettiseksi tueksi kasvatustilanteisiin. Erilaisia konsultaatiomuotoja, kuten havainnointia, keskusteluja ja käytännön tukea, voidaan soveltaa asiakkaan toiveista riippuen yhdessä tai erikseen.