Miten-aggressiivisesti-ylivilkkaasti-kayttaytyvan-lapsen-kanssa-tulisi-toimia
Kasvusto / Kasvatuskonsultointi / Esimerkki kasvatuskonsultaatiosta vanhemmille

Esimerkki kasvatuskonsultaatiosta vanhemmille

Tausta:

Perheessä on kahdeksanvuotias poika, jolla on todettu ADHD. Pojan on vaikeaa noudattaa vanhempien ohjeita, pitää kiinni sovituista säännöistä ja suoriutua läksyistä.

Kasvatuskonsultaatio 1:

Keskustelussa vanhempien kanssa pysähdytään arjen ongelmatilanteiden äärelle. Konsultaatiossa käydään läpi konkreettisten esimerkkien avulla sitä, miten vanhemmat voivat tukea poikansa toivotunlaista käyttäytymistä ja helpottaa perhearkeaan. Konsultaatiosta laaditaan selkeä kirjallinen ohjeistus ja toimintasuunnitelma perheen arkisiin kasvatustilanteisiin.

Lapsi on tervetullut mukaan konsultaatioon. Hän voi olla mukana joko koko konsultaation ajan tai vain osan siitä. Konsultaatio voidaan toteuttaa myös ilman lapsen läsnäoloa.

Kasvatuskonsultaatio 2:

Kasvatuskonsultaatio voidaan uusia tarpeen vaatiessa. Konsultaatiossa käydään läpi edellisen toimintasuunnitelman mukanaan tuomia positiivisia muutoksia ja pureudutaan mahdollisesti vielä huomiota vaativiin tilanteisiin.