Kasvusto esimerkki päiväkodin kasvatuskonsultaatiosta
Kasvusto / Kasvatuskonsultointi / Esimerkki päiväkodin kasvatuskonsultaatiosta

Esimerkki päiväkodin kasvatuskonsultaatiosta

Tausta:

Päiväkodin lapsiryhmässä esiintyy paljon levotonta käyttäytymistä. Lisäksi ryhmässä on muutama lapsi, jotka käyttäytyvät toistuvasti uhmakkaasti ja aggressiivisesti.

Kasvatuskonsultaatio 1:

Keskustelu ja tilanteen kartoitus yhdessä lapsiryhmän aikuisten kanssa. Konsultti laatii keskustelusta kirjallisen raportin.

Kasvatuskonsultaatio 2:

Kasvatuskonsultti havainnoi ryhmän toimintaa. Havainnoinnissa huomiota suunnataan ryhmän toiminnan vahvuuksiin ja kehitystä vaativiin seikkoihin. Havainnot puretaan yhdessä keskustellen ja niistä laaditaan kirjallinen toimintasuunnitelma.

Kasvatuskonsultaatio 3:

Kasvatuskonsultti tulee tueksi ryhmän toimintaan. Hän havainnollistaa omalla toiminnallaan esimerkiksi ryhmän ohjausta tai yksittäisen lapsen kanssa toimimista. Tämän sijaan tai lisäksi hän voi ohjeistaa kasvattajia kasvatustyössään reaaliajassa. Konsultti laatii konsultaatiosta kirjallisen raportin.

Kasvatuskonsultaatio 4:

Päätöskeskustelu, jossa pohditaan kasvatuskonsultaatiota kokonaisuutena. Keskustelusta laaditaan raportti, jossa on selkeät toimintaohjeet jatkoon.