Kasvusto-haastavat-kasvatustilanteet

ITU:

Haastavien kasvatustilanteiden perusteet varhaiskasvattajille

ITU-kasvatuskoulutus tarjoaa ratkaisuja haastavien kasvatustilanteiden ennaltaehkäisyyn päiväkodissa. Koulutuksen tarkka sisältö voidaan räätälöidä ryhmänne tarpeiden ehdoilla. Tyypillisesti koulutus kestää 4–6 tuntia.

Kasvatuskoulutuksen teoriaa ja käytännön esimerkkejä

Koulutuksen teoreettisessa pohjassa käsitellään lasten sosiaalis-emotionaalista kehitystä ja sen tukemista sekä kasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa lapsiryhmissä. Koulutusta elävöittävät runsaat käytännönläheiset esimerkit, joiden avulla lapsiryhmän arki tulee luonnolliseksi osaksi koulutusta. Varhaiskasvattajat saavat runsaasti arkeen sovellettavia työkaluja, jotka vähentävät työn kuormittavuutta.

Kenelle ITU-kasvatuskoulutus sopii?

ITU-kasvatuskoulutus soveltuu kaikille varhaiskasvattajille, joiden lapsiryhmässä esiintyy kuormittavia ja haasteellisia kasvatustilanteita. ITU-koulutus on räätälöitävissä myös esi- ja alkuopetuksen tarpeisiin.

Haastavasti käyttäytyvät lapset ovat sosiaalis-emotionaalisen tuen tarpeessa. Sosiaalis-emotionaalista tukea kuitenkin tarvitsevat – ja siitä hyötyvät – kaikki lapset. Siksi jokainen lapsiryhmä hyötyy siitä, että kasvattaja kehittää tietoisesti omaa toimintaansa suhteessa arjen hankaliin tilanteisiin.

ITU-kasvatuskoulutusta voidaan myöhemmin syventää tarpeisiinne räätälöidyillä TAIMI ja SATO-koulutuksilla sekä muilla varhaiskasvatuksen koulutuksilla.

Itu - Haastavien kasvatustilanteiden perusteet

Haastavien kasvatustilanteiden perusteet

Teoreettinen ja käytännöllinen perusta haastavien kasvatustilanteiden kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää »

 Työkalut ohjatusti käyttöön

Koulutus ja käytännön kasvatuskonsultaatio ryhmäkeskustelun muodossa.

Lue lisää »

Kasvatuskoulutus ja kattava konsultaatio

Koulutuksen lisäksi 3 – 5 käytännön kasvatuskonsultaatiota raportteineen ja loppukeskustelu.

Lue lisää »