Kasvusto-haastavat-kasvatustilanteet

SATO:

Kasvatuskoulutus ja kattava kasvatuskonsultaatio

SATO-kasvatuskoulutus soveltuu päiväkodeille, joissa halutaan panostaa toimintakulttuurin kehittämiseen pitkäjänteisesti ja tehokkaasti. SATO-pakettiin sisältyy ITU-kasvatuskoulutuksen lisäksi toiveistanne riippuen 3–5 käytännön kasvatuskonsultaatiota raportteineen sekä loppukeskustelu.

Kasvatuskonsultaatio keskustellen ja lapsiryhmässä

Käytännön kasvatuskonsultaatioista ensimmäinen toteutetaan keskustellen. Ensimmäisen kasvatuskonsultaation avulla etsitään tarkkaa ja yksityiskohtaista käsitystä siitä, millaisiin seikkoihin lapsiryhmän toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota.

Seuraavat kasvatuskonsultaatiot toteutetaan lapsiryhmissä. Ensimmäisessä kasvatuskonsultaatiossa sovitaan, millaisena konsultaatio ryhmässä toteutetaan. Vaihtoehtona on esimerkiksi toiminnan havainnoiminen, jonka avulla voidaan tarkemmin tiedostaa niin vahvuudet kuin kehitystä vaativat toimintamallit. Vaihtoehtoisesti konsultti voi omalla toiminnallaan tukea kasvattajien työtä reaaliajassa. Molempia kasvatuskonsultaation muotoja voidaan toteuttaa myös rinnakkain tai vuorotellen.

Kasvatuskonsultaatioista toimitetaan joka kerran jälkeen kirjallinen raportti, jonka avulla kasvattajat voivat palata käsiteltyihin teemoihin yhä uudelleen. Kasvatuskonsultaatiot toteutetaan aina ryhmäkohtaisesti ja konsultaatiossa ovat läsnä lapsiryhmän omat kasvattajat.

Muutos vie aina aikaa. Tulosten pysyvyyden takaamiseksi kasvatuskonsultaatioiden välissä on aina joitakin viikkoja taukoja. Viimeisen kasvatuskonsultaation jälkeen järjestetään kaikille ryhmille yhteinen loppukeskustelu, jossa käydään läpi kehittämishankkeen kulkua yhdessä kasvattajien kanssa. Loppukeskustelussa kootaan pala palalta yhteen saavutetut tulokset sekä pohditaan mahdollisesti vielä niitä seikkoja, joihin jatkossa tulisi panostaa vielä intensiivisemmin.

Sato - Kasvatuskoulutus ja kattava konsultaatio

Haastavien kasvatustilanteiden perusteet

Teoreettinen ja käytännöllinen perusta haastavien kasvatustilanteiden kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää »

Työkalut ohjatusti käyttöön

Koulutus ja käytännön kasvatuskonsultaatio ryhmäkeskustelun muodossa.

Lue lisää »

Kasvatuskoulutus ja kattava konsultaatio

Koulutuksen lisäksi 3 – 5 käytännön kasvatuskonsultaatiota raportteineen ja loppukeskustelu.

Lue lisää »