Kasvusto-lapsen-voimakas-tulistuminen
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Kasvatuskoulutus vanhemmille / Räiskyvät tulipallot

Koulutus vanhemmille

Räiskyvät tulipallot

Hämmentääkö lapsen yllättävä tulistuminen? Rajoittavatko voimakkaat kiukunpuuskat sosiaalista elämäänne? Huolestuttaako lapsen uhmakas tai väkivaltainen käyttäytyminen? Meinaako oma pinna palaa loppuun?

Lapsen voimakkaat aggression ilmaukset hämmentävät vanhempia monin tavoin. Vanhemmat saattavat kokea itsensä hyvin neuvottomiksi tilanteissa, joissa lapsi kiukustuu silmittömästi aikuisen käsityksen mukaan mitättömästä asiasta. Monet vanhemmat kokevat kokeilleensa kaiken mahdollisen tulistuvien lasten kanssa vain todetakseen, ettei mikään toimi!

Räiskyvät tulipallot -koulutuksessa aihetta lähestytään uusia näkökulmia avaavalla tavalla. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi lapsen itsesäätelytaitojen kehitykseen. Itsesäätelytaidot ovat yhteydessä siihen, miten hyvin lapsi hallitsee omia tunteitaan ja niiden ilmentymistä arjessa.

Tulistuvien lasten kanssa aikuisen omalla vuorovaikutuksella ja toiminnalla on ratkaisevan keskeinen merkitys. Ennen kaikkea koulutuksessa syvennytäänkin aikuisen omaan toimintaan. Koulutuksen avulla vanhemman on helpompi oivaltaa, miksi lapsi tulistuu ja sitä kautta helpompi myös kohdata lapsen kiukku.

Käymme läpi herkästi tulistuvan lapsen kanssa tuttuja tilanteita, joiden avulla oman perheen tilannetta on helppo jäsentää reaaliajassa. Koulutuksen jälkeen tulistuvan lapsen kohtaaminen ei todennäköisesti kuormita vanhempaa enää samalla tavalla – onhan hänellä repussaan syvempi ymmärrys ja nippu käytännön konsteja pulmallisten tilanteiden varalle.