Kasvusto-kasvatuskoulutus-varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Muut kasvatuskoulutukset

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen

Muut kasvatuskoulutukset

Kasvusto tarjoaa monipuolisia koulutuksia ammattikasvattajille varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. Koulutuksissa keskitytään ammattikasvattajien vuorovaikutuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Käymme läpi myös sitä, miten keskenään erilaisia lapsia voidaan tukea heidän omista, kehityksellisistä lähtökohdistaan käsin.

Koulutuksista on saatavilla lukuisia valmiita, temaattisia kokonaisuuksia. Kaikkia koulutuksia voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeidenne mukaan. Tarvittaessa myös koko koulutus voidaan suunnitella aihealueesta lähtien toiveidenne mukaiseksi.

Kaikkien koulutusten pohjana on tieteellisesti tutkittu tieto, mutta koulutustilanteessa etusijalla on vahva kosketus käytäntöön. Teorian ja käytännön yhdistelmä antaa ammattikasvattajille runsaasti toimintatapoja, joita voi soveltaa suoraan omaan kasvatustyöhön. Koulutuksissa huomioidaan lapsiryhmän ikä: koulutukset mukautetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai alkuopetuksen ammattikasvattajille soveltuviksi.