Kasvusto-Esimerkki-kasvatuskonsultaatiosta-vanhemmille
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Muut kasvatuskoulutukset / Erilaisuus sallittu

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen koulutus

Erilaisuus sallittu!

Ahdistavatko suuret ja heterogeeniset lapsiryhmät? Koetko riittämättömyyttä yrittäessäsi vastata erilaisten lasten erilaisiin tarpeisiin yhtä aikaa? Erilaisuus sallittu -koulutuksesta saat runsaasti vinkkejä siihen, miten tarjota tasavertainen arki suurenkin ryhmän erilaisille lapsille.

Tasavertainen arki erilaisille lapsille

Erilaisuus sallittu -koulutuksessa käsitellään suurten ja heterogeenisten lapsiryhmien tarpeita sekä niitä paineita, joita ammattikasvattajat kohtaavat työskennellessään tällaisissa lapsiryhmissä. Erityispedagogisten pienryhmien purkaminen lisää painetta entisestään. Etsimme vastausta siihen, miten toimintaympäristöä ja -struktuuria muokkaamalla päiväkodin, esi- tai alkuopetuksen arki muokataan kaikille lapsille tasavertaiseksi: positiiviseksi, kannustavaksi ja turvalliseksi.

Lapsiryhmän arjen tiedostaminen ja kehittäminen

Koulutuksessa tarkastellaan tuoreen ja tutkitun tiedon kautta perinteistä kasvatuksellista toimintakulttuuria ja esitellään uusia, paremmin tämän päivän tarpeita vastaavia toimintatapoja. Syvennymme pedagogisen toiminnan ulottuvuuksiin konkreettisten esimerkkien avulla.

Oman lapsiryhmän arjen tarkastelu tuoreesta näkökulmasta on toisinaan hyvin hankalaa. Koulutus tarjoaa tuttujen käytäntöjen ravisteluun kuitenkin paljon mahdollisuuksia. Toiminnan kehittäminen kumpuaa aina tiedostamisesta, joka mahdollistaa tehokkaasti muutoksen. Yksinkertaiset ja nopeasti arkea helpottavat neuvot ovat sovellettavissa suoraan käytäntöön heti koulutuksen jälkeen. Erilaisuus sallittu -koulutuksen kesto on tilaajan toiveista riippuen 2–4 tuntia.

Koulutuksessa saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten muovata päiväkodin, esi- tai alkuopetuksen arkea kaikille lapsille yhdenvertaiseksi?
  • Miten päivittää päivän struktuuria paremmin erilaisten lasten erilaisia tarpeita vastaavaksi?
  • Miten rakentaa kaikille lapsille hyvä toimintaympäristö?
  • Miten huomioida lasten erilaiset tarpeet ohjatuilla tuokioilla?
  • Miten välttää tyypillisimmät sudenkuopat toiminnan suunnittelussa?