Kasvusto esimerkki päiväkodin kasvatuskonsultaatiosta
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Muut kasvatuskoulutukset / Kasvattajan vuorovaikutus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen koulutus

Ammattikasvattajan vuorovaikutus

Oletko kiinnostunut vuorovaikutuksesta? Takkuileeko vuorovaikutus toisinaan lasten tai työtovereiden kanssa? Haluaisitko kehittyä omissa vuorovaikutustaidoissa? Avainasemassa vuorovaikutus -koulutus antaa välineitä omien vuorovaikutustapojen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Vuorovaikutuksen merkitys ammattikasvattajalle

Vuorovaikutusta pidetään yhtenä tärkeimmistä laatukriteereistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vuorovaikutuksen merkitys ei käsitä kuitenkaan vain kasvattajan tai opettajan ja lasten välistä vuorovaikutusta. Se on tärkeä tekijä myös suhteessa työtovereihin ja lasten vanhempiin. Hyvät vuorovaikutustaidot ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet kuuluvat meistä jokaiselle. Vuorovaikutustaitoja voi ja kannattaa kehittää!

Avainasemassa vuorovaikutus -koulutuksessa syvennytään vuorovaikutuksen merkitykseen kasvatuksellisissa konteksteissa. Aihetta lähestytään tutustumalla vuorovaikutuksen merkitykseen tutkitun tiedon kautta – käytäntöä unohtamatta. Koulutuksessa perehdytään viiteen erilaiseen vuorovaikutustapaan sekä siihen, miten suuresti nämä tavat vaikuttavat vuorovaikutustilanteiden etenemiseen.

Koulutuksen myötä opitaan tunnistamaan omia vuorovaikutuksellisia vahvuuksia ja vuorovaikutustapoja sekä tiedostamisen avulla kehittämään omaa vuorovaikutusta. Vaikka koulutuksessa käsitellään vuorovaikutusta keskeisesti osana kasvatustyötä, voi kuulija hyödyntää vuorovaikutustaitoihin perehtymistä osana kaikkia ihmissuhteitaan.

Koulutuksen tarkempi sisältö määritellään yhdessä tilaajan kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa kuulijoiden kanssa vuorovaikutteisena kokonaisuutena tai luentona. Tilaajan toiveesta voidaan toteuttaa myös ryhmäharjoituksia, mutta koulutuksen keskeisen sisällön tavoittaminen ei sitä edellytä.