Kasvusto-kasvatuskoulutus-varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Muut kasvatuskoulutukset / Kasvatuskumppanuus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutus

Yhteinen sävel kasvatuskumppanuuteen

Aiheuttaako kasvatuskumppanuus sinulle päänvaivaa? Ahdistaako lapsen haasteiden puheeksi ottaminen vanhempien kanssa? Turhauttavatko näkemyserot lapsen edusta päiväkodin ja vanhempien välillä? Yhteinen sävel kasvatuskumppanuuteen -koulutuksessa pureudutaan vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön painottamalla myönteistä vuorovaikutusta.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa kasvatuskumppanuus nähdään tärkeänä laatukriteerinä varhaiskasvatuksessa. Pienten lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen edellyttää tiivistä yhteistyötä lapsen hoitopaikan ja kodin kanssa. Kasvatuskumppanuudessa keskeistä onkin tavoittaa lapsesta ikään kuin jaettu ymmärrys, sillä esimerkiksi lapsen käyttäytyminen voi näyttäytyä kodin arjessa hyvin eri tavalla kuin päiväkodissa. Toimiva kasvatuskumppanuus mahdollistaa lapsen lämpimän tukemisen myös mahdollisten haasteiden tai kriisitilanteiden aikana.

Kasvatuskumppanuuden haasteet päiväkodissa

Aina yhteistyö ei suju ongelmitta. Vanhempien ja varhaiskasvattajien näkemykset lapsen parhaasta saattavat erota toisistaan suuresti. Yhteistyö vanhempien kanssa saattaa johtaa molemminpuoliseen ärtymykseen ja jopa konflikteihin. Näin yhteistyö muodostuu pikemminkin taakaksi aidon kasvatuskumppanuuden sijaan.

Kohti toimivaa kasvatuskumppanuutta

Koulutuksessa kasvatuskumppanuuden haasteita lähestytään teorian ja arjen monipuolisena vuoropuheluna. Paneudumme esimerkiksi siihen, miten konfliktitilanteita voidaan pyrkiä välttämään suuntaamalla huomiota palautteen antamiseen, vanhempien näkemyksen arvostamiseen ja vuorovaikutustilanteiden dynamiikkaan. Erityisesti koulutuksessa tarkastellaan kasvatuskumppanuutta osana runsaasti tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatusta.

Koulutuksessa saat vastauksen ja toimintaideoita moniin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, kuten:

  • Miten rakentaa myönteinen kasvatuskumppanuus päiväkodin tai esikoulun ja vanhempien välille?
  • Miten ottaa vanhempien kanssa puheeksi lapsen kehitykselliset haasteet tai huoli lapsen hyvinvoinnista?
  • Miten kohdata haastavasti käyttäytyvät vanhemmat?
  • Miten tukea kodin kasvatustyötä tilanteen edellyttämällä tavalla?

Koulutuksen kesto on tilaajan toiveista riippuen 2–4 tuntia.