Kasvusto-kasvatuskoulutus-taaperoiden-kasvattajille
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Muut kasvatuskoulutukset / Tunnekasvatus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen koulutus

Tunnekasvatus

Sosiaalis–emotionaaliset taidot ovat yhteydessä lapsen menestymiseen varhaiskasvatuksessa, koulussa ja aikuisuudessa. Sosiaalis-emotionaalisten taitojen tukeminen onkin äärimmäisen tärkeää kasvatuksellisin keinoin.

Vaikka monissa päiväkodeissa ja kouluissa tunnekasvatusta pidetään tärkeänä arvona, sen toteuttaminen käytännössä saattaa olla tavoitteetonta. Tunnekasvatuksen toteuttaminen osana arkea on kuitenkin helppoa ja ehdottoman hedelmällistä! Tunnekasvatuksen ottaminen osaksi päivittäistä elämää ei edellytä sitoutumista tiukkaan opetussuunnitelmaan tai ennalta sovittuihin tuokioihin. Tunnekasvatusta voi toteuttaa sujuvasti osana päiväkodin tai koulun muuta arkea.

Tunnekasvatuskoulutuksessa saat runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­–emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla. Käsitteellä sosiaalis–emotionaaliset taidot viitataan joukkoon erilaisia taitoja, joita lapsi tarvitsee säädelläkseen tunne-elämäänsä tilanteeseen sopivalla tavalla ja tullakseen toimeen muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tule löytämään juuri sinulle ominainen tapa tukea kasvattajana lapsen sosiaalis–emotionaalista kehitystä!

Koulutuksen kesto on tilaajan toiveista riippuen 2–6 tuntia.