Kasvuston-tarkoituksena-on-tukea-ammattikasvattajia-ja-vanhempia
Kasvusto / Kasvatuskoulutus / Muut kasvatuskoulutukset / Vilkkaat vipeltäjät

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen koulutus

Vilkkaat vipeltäjät

Onko lapsiryhmässäsi yksi tai useampi vilkas vipeltäjä? Kaikuvatko ohjeesi kuuroille korville? Sattuuko ja tapahtuuko arjessa aivan liikaa liian usein? Vilkkaat vipeltäjät -koulutuksesta saat konkreettisia neuvoja vilkkaan lapsen keskittymisen ja toiminnan tukemiseen.

Ylivilkkaat lapset osana lapsiryhmää

Lapsiryhmässä on usein yksi tai useampi ylivilkas lapsi, jolle tarkkaavaisuuden ylläpitäminen on hankalaa. Arki lapsiryhmässä saattaa tuntua vilkkaiden vipeltäjien kanssa suorastaan kaoottiselta ja uuvuttavalta. Ylivilkkaat ja tarkkaamattomat lapset vaativat paljon aikuisen tukea, mikä vie aikaa muulta lapsiryhmältä.

Lapsiryhmän arki vilkkaiden lasten tarpeita vastaavaksi

Vilkkaat vipeltäjät -koulutus sisältää tieteellisesti tutkittua tietoa ADHD:sta ja sen esiintymisestä lapsilla. Lisäksi koulutus tarjoaa vastauksia sekä konkreettisia vinkkejä siihen, miten päiväkodin, esi- tai alkuopetuksen arkea voidaan rakentaa paremmin vilkkaiden lasten tarpeita vastaavaksi. Koulutuksessa esitellään käytännön esimerkkien ja tutkitun tiedon valossa erilaisia toimintamalleja lapsen tukemiseksi ja pysähdytään kasvattajan omien ennakko-odotusten äärelle.

Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä ylivilkkaiden ja tarkkaamattomien lasten kanssa työskentely edellyttää sinulta kasvattajana ja millaisia toimenpiteitä tulisi käynnistää lapsen toimintaympäristön muovaamiseksi. Vilkkaat vipeltäjät -koulutuksen tarjoamat konkreettiset ohjeet ja neuvot ovat mahdollista ottaa käyttöön omassa työssä heti koulutuksen jälkeen. Koulutuksen kesto on tilaajan toiveista riippuen 2–4 tuntia.