Kasvusto-Kasvatuksen-asiantuntijapalvelut
Kasvusto / Kasvusto

Kasvusto:

Kasvatuksen asiantuntijapalvelut

Kasvusto tarjoaa lastenkasvatuksen asiantuntijapalveluita kunnille, yrityksille ja yksityishenkilöille. Kasvuston keskeisenä tarkoituksena on tukea ammattikasvattajia ja vanhempia yhdessä elämän tärkeimmistä tehtävistä – lasten kasvattamisessa.

Kasvustossa jokainen lapsi nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä; lasten erilaisuutta pidetään vahvuutena. Esimerkiksi lasten käyttäytymisen taustalla vaikuttavat tunnetaidot ja sosiaaliset valmiudet kehittyvät hyvin yksilöllisesti. Nämä taidot ja valmiudet ovat suoraan yhteydessä lapsen kykyyn säädellä omaa käyttäytymistään tilanteen edellyttämällä tavalla. Kasvusto auttaa aikuisia tukemaan omalla toiminnallaan lasten sosiaalis–emotionaalista kehitystä ja hyvinvointia.

Tukea vaikeisiin kasvatustilanteisiin

Vaikka lasten kasvattaminen on antoisaa ja palkitsevaa, on se toisinaan hyvin vaikeaa. Kasvusto on luotettava rinnalla kulkija myös vaikeissa kasvatustilanteissa. Konkreettisen ja omaa arkea tukevan koulutuksen avulla vaikea tilanne muuttuu innostavaksi haasteeksi, johon etsitään toimivia ratkaisuja. Kasvuston tavoitteena on edistää aikuisten vuorovaikutustaitoja ja rohkaista kehittämään kasvatustoimintaa erilaisten lasten tarpeita vastaavaksi.

 

Vaikka Kasvuston koulutuksissa hyödynnetään runsaasti tieteellisesti tutkittua tietoa, niissä asetetaan käytäntö etusijalle. Käytännönläheisyys takaa sen, että koulutuksista saatava tieto on sovellettavissa suoraan omaan arkeen. Kasvusto tarjoaa myös kasvatuskonsultaatiota kasvattajien tueksi.

Kasvatus on aina luonteeltaan vuorovaikutteista ja edellyttää siksi kummankin osapuolen kasvua ja kehitystä. Kasvusto nimenä kuvaakin tätä monitahoista kasvamisen ja kasvatuksen prosessia. Kukoistaakseen kasvusto tarvitsee ravinteikkaan maaperän. Me aikuiset voimme omalla toiminnallamme luoda lapsille turvallisen, tasaisen ja kannustavan perustan. Kasvusto kuvaa myös kasvamista ylöspäin. Itsensä kehittäminen on paitsi antoisaa myös palkitsevaa! Kasvaminen on elinikäinen prosessi, joten siihen satsaaminen kannattaa aina.