Kirjat

Untuvikot – alle 3-vuotiaiden pedagogiikka

Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kaikkein pienimmätkin lapset hyötyvät pedagogiikasta, joka on mukana niin leikin pyörteissä, vaipanvaihtohetkissä kuin päiväunille siirryttäessä.

Untuvikot – alle 3-vuotiaiden pedagogiikka

Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kaikkein pienimmätkin lapset hyötyvät pedagogiikasta, joka on mukana niin leikin pyörteissä, vaipanvaihtohetkissä kuin päiväunille siirryttäessä.

Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

Perinteisesti varhaiskasvatuksessa on totuttu arvioimaan lasta. Nyt arvioinnissa tulee keskittyä pedagogiseen toimintaan. Mutta miten pedagogiikkaa voidaan arvioida? Kirja perustuu KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin toteuttamaan kehittämisprojektiin, jonka aikana työstettiin konkreettisia ja helppokäyttöisiä menetelmiä arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Kirjassa keskitytään pedagogisen toiminnan lisäksi oman ammatillisen kasvun ja tiimityön kehittämiseen.

Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa.

Perinteisesti varhaiskasvatuksessa on totuttu arvioimaan lasta. Nyt arvioinnissa tulee keskittyä pedagogiseen toimintaan. Mutta miten pedagogiikkaa voidaan arvioida? Kirja perustuu KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin toteuttamaan kehittämisprojektiin, jonka aikana työstettiin konkreettisia ja helppokäyttöisiä menetelmiä arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Kirjassa keskitytään pedagogisen toiminnan lisäksi oman ammatillisen kasvun ja tiimityön kehittämiseen.

Haastavat kasvatustilanteet- Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja.

Kirja tarttuu käytännönläheisesti päiväkodin haastaviin kasvatustilanteisiin ja näyttää, miten suuri merkitys aikuisen vuorovaikutuksella on lapsen käyttäytymiselle. Se osoittaa, että haastavana pidetty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan kaipaa aikuisen tukea tunteidensa säätelyyn. Lapsen yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole pois muilta lapsilta tai lisää aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat helpommin ja nopeammin, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.

Haastavat kasvatustilanteet- Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja.

Kirja tarttuu käytännönläheisesti päiväkodin haastaviin kasvatustilanteisiin ja näyttää, miten suuri merkitys aikuisen vuorovaikutuksella on lapsen käyttäytymiselle. Se osoittaa, että haastavana pidetty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan kaipaa aikuisen tukea tunteidensa säätelyyn. Lapsen yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole pois muilta lapsilta tai lisää aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat helpommin ja nopeammin, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.

Vasun käyttöopas

Kirja jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käytäntöön. Teos tarjoaa käytännön työtä tekeville varhaiskasvatuksen ammattilaisille vinkkejä ja ideoita, joita voi hyödyntää ryhmän toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. Mukana on runsaasti Vasun käsittelyä tukevia tehtäviä, joita voi toteuttaa yksin, yhdessä työtiimin tai lapsiryhmän kanssa.

Vasun käyttöopas

Kirja jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käytäntöön. Teos tarjoaa käytännön työtä tekeville varhaiskasvatuksen ammattilaisille vinkkejä ja ideoita, joita voi hyödyntää ryhmän toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. Mukana on runsaasti Vasun käsittelyä tukevia tehtäviä, joita voi toteuttaa yksin, yhdessä työtiimin tai lapsiryhmän kanssa.