Videokoulutukset varhaiskasvatukseen

Videokoulutuskokonaisuudet koostuvat 2–5 videosta, jotka voidaan katsella esimerkiksi tiimeittäin tai yksiköittäin. Videokoulutusten avulla koulutuksesta voidaan rakentaa oppimisprosessi, joka tarjoaa mahdollisuuden soveltaa koulutuksen tarjoamaa antia sopivan kokoisissa paloissa omaan käytännön työhön. Tehtävää helpottavat kunkin videon yhteydessä tarjoiltavat konkreettiset arviointi- ja kehittämistehtävät. Tehtäviä on tarkoitus työstää niin yksilö-, kuin tiimitasollakin. Videokoulutukset ovat prosessinomaisuutensa vuoksi loistava keino saavuttaa todellisia ja vaikuttavia muutoksia pedagogisessa toiminnassa!

Videokoulutukset varhaiskasvatukseen

Videokoulutuskokonaisuudet koostuvat 2–5 videosta, jotka voidaan katsella esimerkiksi tiimeittäin tai yksiköittäin. Videokoulutusten avulla koulutuksesta voidaan rakentaa oppimisprosessi, joka tarjoaa mahdollisuuden soveltaa koulutuksen tarjoamaa antia sopivan kokoisissa paloissa omaan käytännön työhön. Tehtävää helpottavat kunkin videon yhteydessä tarjoiltavat konkreettiset arviointi- ja kehittämistehtävät. Tehtäviä on tarkoitus työstää niin yksilö-, kuin tiimitasollakin. Videokoulutukset ovat prosessinomaisuutensa vuoksi loistava keino saavuttaa todellisia ja vaikuttavia muutoksia pedagogisessa toiminnassa!

Haastavista kasvatustilanteista seesteiseen arkeen

Videokoulutuskokonaisuus käsittää yhteensä viisi koulutusvideota, joista kukin on noin yhden tunnin pituinen. Haastavat kasvatustilanteet kuormittavat ammattikasvattajia eniten heidän työssään. Haastavien kasvatustilanteiden esiintymistä ja niiden kuormittavuutta voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi muovaamalla varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Haastaviin kasvatustilanteisiin syventyvässä koulutuksessa tarjotaan uusia näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä varhaiskasvattajan vuorovaikutuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen.

Avainasemassa vuorovaikutus

Videokoulutuskokonaisuus käsittää yhteensä viisi koulutusvideota, joista kukin on noin yhden tunnin pituinen. Laadukas vuorovaikutus on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Varhaiskasvatuksen kontekstissa vuorovaikutus koskettaa kaikkea toimintaa. Koulutuksessa syvennytään paitsi aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, myös vuorovaikutukseen lasten huoltajien, oman tiimin, sekä esimiehen kanssa. Lisäksi käsitellään lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehitystä, sillä nämä taidot ovat suoraan yhteydessä lapsen vuorovaikutustaitoihin, ja siten osallisuuteen.  Koulutuksen myötä opitaan arvioimaan ja kehittämään omia vuorovaikutustaitoja, jolloin työ kasvattajana ja tiimin jäsenenä helpottuu huomattavasti.

Untuvikot – alle 3-vuotiaiden pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on yksi suurimpia muutoksia, joita pieni taapero elämässään kohtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen tämä uutena avautuva maailma pienen lapsen kannalta on. Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kaikkein pienimmätkin lapset hyötyvät pedagogiikasta, joka on mukana niin leikin pyörteissä, vaipanvaihtohetkissä kuin päiväunille siirryttäessä.

Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Videokoulutus sisältää kaksi noin puolentoista tunnin pituista videota. Koulutus perustuu KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin kehittämisprojektiin, jossa kehiteltiin käytännönläheisiä menetelmiä pedagogisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Koulutuksessa syvennytään arviointiprosessiin lapsiryhmän toiminnan, tiimityön ja ammatillisen kasvun näkökulmista

Haastavista kasvatustilanteista seesteiseen arkeen

Videokoulutuskokonaisuus käsittää yhteensä viisi koulutusvideota, joista kukin on noin yhden tunnin pituinen. Haastavat kasvatustilanteet kuormittavat ammattikasvattajia eniten heidän työssään. Haastavien kasvatustilanteiden esiintymistä ja niiden kuormittavuutta voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi muovaamalla varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Haastaviin kasvatustilanteisiin syventyvässä koulutuksessa tarjotaan uusia näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä varhaiskasvattajan vuorovaikutuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen.

Avainasemassa vuorovaikutus

Videokoulutuskokonaisuus käsittää yhteensä viisi koulutusvideota, joista kukin on noin yhden tunnin pituinen. Laadukas vuorovaikutus on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Varhaiskasvatuksen kontekstissa vuorovaikutus koskettaa kaikkea toimintaa. Koulutuksessa syvennytään paitsi aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, myös vuorovaikutukseen lasten huoltajien, oman tiimin, sekä esimiehen kanssa. Lisäksi käsitellään lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehitystä, sillä nämä taidot ovat suoraan yhteydessä lapsen vuorovaikutustaitoihin, ja siten osallisuuteen.  Koulutuksen myötä opitaan arvioimaan ja kehittämään omia vuorovaikutustaitoja, jolloin työ kasvattajana ja tiimin jäsenenä helpottuu huomattavasti.

Untuvikot – alle 3-vuotiaiden pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on yksi suurimpia muutoksia, joita pieni taapero elämässään kohtaa. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen tämä uutena avautuva maailma pienen lapsen kannalta on. Pienten lasten pedagogiikka on arvokas osa varhaiskasvatusta, vaikka sen merkitystä joutuu perustelemaan toistuvasti. Laadukas pedagogiikka perustuu ennen kaikkea lämpimään vuorovaikutukseen, jossa kukin lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Kaikkein pienimmätkin lapset hyötyvät pedagogiikasta, joka on mukana niin leikin pyörteissä, vaipanvaihtohetkissä kuin päiväunille siirryttäessä.

Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Videokoulutus sisältää kaksi noin puolentoista tunnin pituista videota. Koulutus perustuu KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin kehittämisprojektiin, jossa kehiteltiin käytännönläheisiä menetelmiä pedagogisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Koulutuksessa syvennytään arviointiprosessiin lapsiryhmän toiminnan, tiimityön ja ammatillisen kasvun näkökulmista

Videokoulutuspalautteet

”Olimme kuulleet Liisaa livenä, joten meidän oli helppo uskoa, että hän tempaa kuulijansa mukaan myös videokuvan välityksellä, ja näin todella tapahtui! Videokoulutuskokonaisuus oli upea kokemus. Saatoimme itse rytmittää sopivan katseluvälin videoille, minkä vuoksi teemojen soveltaminen käytäntöön tapahtui porrastetusti. Koulutusvideoista tuli inspiroiva osa koko toimintakauden pituista kehittämisprosessia.”

”Jokaisen videon jälkeen varasimme aikaa aiheen jatkotyöstämiselle tiimeittäin. Näin jokainen pääsi heti tuoreeltaan peilaamaan kuulemaansa omiin oivalluksiinsa. Suurena tukena olivat Liisan videoilla tarjoamat välitehtävät, jotka ruokkivat omaa ajatteluamme. Tällaista lisää!”

”Innostuimme videokoulutuksen kokonaisuudesta niin paljon, että tilasimme videoille katseluaikaa tulevallekin toimintakaudelle. Vuorovaikutuksen aiheiden äärelle on tärkeää pysähtyä ajan kanssa läpi toimintakauden. Tämän mahdollistavat videot, joita voi katsella aina uudelleen ja uudelleen. Koulutuksesta tuli prosessi, joka innostaa ja kehittää toimintaamme takuulla tulevinakin vuosina.”